Lukeva tulevaisuus -lukutaitotyö

Joroisista Suomen lukevin kunta!

Meillä Joroisissa on kunnianhimoinen tavoite: olla Suomen lukevin kunta! Lukeva tulevaisuus -lukutaitohankkeen tavoitteena on pysyvästi jalkautettavan ja valtakunnallisesti jaettavan toimintamallin kehittäminen ja toteuttaminen Joroisten kunnassa: Lukutaitopolku, joka edistää Kansallisen lukutaitostrategian 2030 tavoitteita.

Lukutaitopolun tavoitteena on luoda jokaiselle lapselle hänen lukutaitojaan tukeva ja kehittävä polku, joka varhaiskasvatuksesta lähtien tukee hänen monilukutaitojaan ja lukuinnostustaan aina peruskoulun päättymiseen ja lukioon asti, ja valmistaa hänelle lukevaa tulevaisuutta.

Toimintamalli toteutetaan yhteistyössä sivistystoimen, varhaiskasvatuksen, peruskoulun, lukion, opettajien ja ohjaajien, huoltajien, kirjaston, nuorisotoimen, yrittäjien sekä muiden kunnallisten toimijoiden kanssa. Lukutaitotyön hanke tukee ajatusta lukevasta kunnasta, jossa lukutaitotyö on kaikkien asialistalla. Hankkeen aikana vahvistetaan tietoisuutta lukutaitotyön merkityksestä kuntalaisten tulevaisuutta ja kunnan hyvinvointia ajatellen.

Lukeva tulevaisuus -hanke toteutetaan opetushallituksen rahoituksen turvin yhdessä Joroisten kunnan kanssa.