Monilukutaitotyön konseptit – monilukutaitojen huomioiminen osana opetusta

Monilukutaitoihin kuuluu mekaanisen lukutaidon ohella paljon muitakin taitoja. Monilukutaitoinen kykenee hankkimaan ajankohtaista ja luotettavaa tietoa sekä arvioimaan informaatiota ja tietolähteitä kriittisestikin. Monilukutaitoihin kuuluu kyky tuottaa, tulkita ja esittää tietoa ja mielipiteitä eri muodoissa ja ympäristöissä, kulttuureissa sekä konteksteissa.

Monilukutaitoihin kuuluu mm. kuvanlukutaitoja, kulttuurisia lukutaitoja ja matemaattisia lukutaitoja sekä medialukutaitoja.

Seuraavien monilukutaitotyön konseptien kautta pyrimme huomioimaan monilukutaidot osana eri oppiaineiden opetusta:

Tiedelukutaidot osana matemaattisten aineiden- ja lukuaineiden opetusta


Kulttuuriset lukutaidot osana kielten opetusta


Media ja mielipiteet osana monilukutaitoja – medialukutaitojen huomioiminen osana opetusta