Lukutaitotyön työkalut

Hankkeen aikana suunnitellaan lukutaitopolku, joka sisältää konkreettisia toimia ja tapahtumia jokainen ikätaso varhaiskasvatuksesta peruskoulun loppuun asti huomioiden, toimintayksiköiden vuosikelloihin kirjattuna. Vuosikello sisältää kaikki vuoden aikana jatkuvasti, toistuvasti ja kertaluontoisesti toteutettavat monilukutaitoa edistävät toimet, jotka integroidaan osaksi kouluyhteisön vuosittaista toimintaa, pyrkimyksenä sitouttamaan myös mahdollisimman moni verkoston jäsen pitkäjänteiseen toimintaan.

Vuosikello ohjaa tulevaisuuden toimintaa kouluyhteisön ja verkoston osalta ja toimii näin ollen työkaluna. Hankkeen aikana vastuutetaan henkilöitä eri toimialoilta huolehtimaan pitkäjänteisestä lukutaitotyöstä, ja toimintaa seurataan. Hanke hyödyntää sekä Kansallista lukutaitostrategiaa 2030 että Lukeva koulu- mallia.

Lukutaito polun toimintamalli hyödyntää Joroisten yhtenäiskoululla jo toimivaa lukutiimiä ja lukutaitotyöstä innostuneiden ammattilaisten verkostoa. Lukutaitopolku tulee sisältämään myös jo vuosina 2021-2023 yläkoulussa aloitettuja monilukutaitoja tukevia toimia, kuten lukutaitokoordinaattorin tai lukuohjaajan työtä luokissa yhteistyössä opettajien kanssa sekä lukuvälitunteja ja lukutunteja, kilpailuja, vierailijoita ja kirjasto- ja verkostoyhteistyötä. Lukutaitokoordinaattori hyödyntää käytännön työn kautta saamaansa kokemusta lukutaitojen tilasta ja oppilaiden tarpeista, sekä lisää lasten ja nuorten lukuintoa ja muokkaa asennemaailmaa myönteiseksi yhdessä koulun lukutiimin kanssa.

Lukeva tulevaisuus -hankkeesta kirjataan myös käsikirja lukutaitotyön aloittamisen ohjeeksi ja työn tueksi muissakin kunnissa. Hankkeen materiaalit ovat ladattavissa ja uutiset ja kuulumiset luettavissa lukuhankkeen sivustolta. Päivitämme materiaaleja jatkuvasti hankkeen edetessä.

Tervetuloa innostumaan lukutaitotyöstä kanssamme!

Lukutaitopolku ja yksiköiden vuosikellot ovat hyvässä vauhdissa työn alla:

Yläkoulun vuosikello työn alla lokakuussa 2023